Sanktuarium Maryjne w Różanymstoku znajduje się w małej, położonej malowniczo podlaskiej wsi zwanej niegdyś Krzywym Stokiem. Różanystok to miejsce z bogatą historią, ściśle związaną z  istniejącym tu od wieków sanktuarium. Pierwsze wzmianki dotyczące świątyni pochodzą z połowy XVII wieku, kiedy to na zlecenie rodu Tyszkiewiczów, właścicieli majątku o nazwie Krzywy Stok, zostaje namalowany obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem w ręku przez artystę z Grodna. Kiedy obraz cieszył się coraz większą czcią, na prośbę rodziny Tyszkiewiczów w 1663 roku, przybyli z Sejn do Krzywego Stoku dominikanie, jako opiekunowie Cudownego Obrazu. Został on umieszczony w nowo wybudowanej świątyni pod wezwaniem Ofiarowania Matki Boskiej, zbudowanej na wzór słynnego kościoła jezuickiego w Grodnie. Trzynawowy, wzniesiony na rzucie krzyża łacińskiego, prezbiterium zwrócone w kierunku południowym. Całość ma styl barokowy, natomiast wystrój i ołtarze z ornamentami dekoracyjnymi – rokokowy.

Kult Matki Bożej oraz łaski udzielane przez Nią, spowodowały  zmianę nazwy miejscowości z Krzywego Stoku na  Różanystok. Dominikanów z Różanegostoku za pomoc powstańcom styczniowym, wygnał car. W 1901 roku sprowadził tu prawosławne mniszki, które w związku ze zbliżającym się w 1915 roku frontem uciekając w głąb Rosji, zabrały ze sobą słynący łaskami Obraz Matki Bożej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1919 przybyli tu salezjanie. W 1929 roku wprowadzili do kościoła nowy obraz Matki Boskiej namalowany w Warszawie. Został on poświęcony w Rzymie przez papieża Piusa XI. Obraz ten czczony jest do dziś. W związku z przygotowaniami do koronacji, odnowiono całkowicie wystrój świątyni. W 1981 roku odbyły się uroczystości koronacyjne z udziałem licznie zebranego duchowieństwa i około 250.000 wiernych. Kilka lat później, bo w 1987 roku papież Jan Paweł II nadaje kościołowi Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny tytuł bazyliki mniejszej.

Sanktuarium Maryjne w Różanymstoku znajduje się na Szlaku Maryjnym wraz z czterema innymi świątyniami. Co roku odwiedzają je pielgrzymi z całej Polski, zwłaszcza w rocznicę koronacji obrazu Matki Boskiej Różanostockiej, która przypada na ostatnią niedzielę czerwca.

Źródło: http://atrakcjepodlasia.pl/atrakcje-turystyczne/sanktuarium-maryjne-w-rozanymstoku/