Jezioro położone na Równinie Mazurskiej, na terenie Puszczy Piskiej. W 1971 r. na jeziorze i terenach mu przyległych utworzony został Rezerwat przyrody Jezioro Pogubie Wielkie, celem takiego działania jest zachowanie siedlisk ptaków wodno-błotnych, naturalnych tarlisk oraz ochrona procesów ekologicznych. Zbiornik ma status łowiska specjalnego Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach.

Jezioro mało urozmaiconym kształcie oraz słabo zróżnicowanym dnie. W północnej części jeziora znajduje się wyspa Ostrów Wielki o powierzchni 21 ha. Akwen w przeważającej części otaczają lasy (około 95%, pozostałe 5% stanowią łąki i pastwiska). Brzegi bagienne, trudno dostępne. Taflę jeziora pokrywa roślinność wodna. Głównym dopływem jeziora jest rzeka Rybnica, prowadząca wody z jeziora Brzozolasek.

źródło: https://fishster.pl/lowiska/jezioro-pogubie-wielkie-965/