Rewal to gmina wiejska w województwie zachodniopomorskim na wybrzeżu Trzebiatowskim w dwukilometrowym pasie Morza Bałtyckiego, w północnej części powiatu gryfickiego. Teren gminy obejmuje 7 miejscowości: Niechorze, Pobierowo, Pogorzelica, Pustkowo, Rewal, Śliwin, Trzęsacz. Wszystkie z nich są wsiami sołeckimi. Siedzibą gminy jest Rewal. Gmina Rewal jest najmniejszą gminą wiejską położoną nad morzem. Powierzchnia gminy zajmuje zaledwie 41 km2. Z południowo – zachodniej części kraju do gminy Rewal prowadzi droga ekspresowa S3 przechodząca później w drogę krajową nr 3. Z Polski centralnej do gminy wiedzie droga krajowa nr 11, a ze wschodniej droga krajowa nr 6. Przez jej terytorium przebiega 13-sto kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 102 łączący Kołobrzeg z Międzyzdrojami. Podróżujący transportem lotniczym mają do dyspozycji oddalony o 78 km Port Lotniczy Szczecin Goleniów obsługujący połączenia zarówno krajowe jak i zagraniczne. Obecnie w gminie czynnych jest 5 stacji: Trzęsacz, Rewal, Śliwin, Niechorze i Pogorzelica.

W zachodniej części gminy występują wysoczyzny morenowe płaskie i faliste, w centralnej i wschodniej części terenu znajdują się: wydmy nadmorskie rozciągające się od Pogorzelicy ku wschodniej części gminy Rewal, plaże oraz mierzeja Liwki, która oddziela jezioro Liwia Łuża od Morza Bałtyckiego. W zachodniej części wybrzeża występują klify. Wody powierzchniowe gminy Rewal stanowią ok. 6% ogólnej powierzchni. Prawie cały obszar gminy znajduje się w zlewni przymorskiej. Na terenie gminy Rewal występują lasy należące do Nadleśnictwa Gryfice oraz do Urzędu Morskiego w Szczecinie. Nieznaczną część stanowią lasy prywatne – 19 ha. Lasy Państwowe zajmują powierzchnię 1040,2535 ha. Oprócz terenu miejscowości cała gmina należy do Trzebiatowsko–Kołobrzeskiego Pasa Nadmorskiegoobjętego programem Natura 2000. Znajduje się tam rezerwat ornitologiczny. Oprócz tego chronionego obszaru, leży tam również zabytkowy park przy pałacu w Trzęsaczu, zajmujący powierzchnię 5 ha, wpisany w rejestr zabytków. W gminie funkcjonuje także Muzeum Rybołówstwa Morskiego zlokalizowane na terenie wsi Niechorze. Obszary objęte ochroną w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 zajmują znaczną część gminy. Obejmują one Specjalne obszary ochrony siedlisk: Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski o powierzchni 17 468,79 ha oraz specjalny obszar ochrony ptaków Ostoja na Zatoce Pomorskiej dawniej Zatoka Pomorska obszar o powierzchni 243132,7 ha oraz Wybrzeże Trzebiatowskie zajmujące 31 757,6 ha.

Największy atut gminy to jej nadmorskie położenie. W Rewalu, Niechorzu, Pobierowie i mniejszych miejscowościach znajdują się renomowane kąpieliska, a wokół nich rozwijana jest gospodarka turystyczna. Przez gminę przebiegają 3 szlaki turystyczne: Europejski Szlak Dalekobieżny E-9 przebiega przez całe wybrzeże Pomorza Zachodniego w gminie, Szlak Pobrzeża Rewalskiego oraz Szlak Liwiej Łuży.

Gospodarka rybacka rozwija się w Rewalu i Niechorzu przy zlokalizowanych tam przystaniach rybackich. Rozwija się tu agroturystyka. Obecnie na terenie gminy znajduje się 7 gospodarstw agroturystycznych, w tym: 3 w Rewalu, 2 w Śliwinie, oraz 1 w Niechorzu i Pobierowie. Ze względu na położenie w pasie nadmorskim, zabroniona jest tam jakakolwiek działalność przemysłowa (prócz podstawowego przemysłu spożywczego).

Źródło: http://eregion.wzp.pl/gminy/rewal