Całkiem ciekawy szlak Dookoła Jeziora Straduńskiego. 7 km z kawałkiem od parkingu przy kościele parafialnym w Stradunach. Warto wyrwać się z domu i przewietrzyć głowę, właśnie w tamtych okolicach. Jezioro Starduńskie – położone w centralnym mikroregionie Pojezierza Ełckiego – na Pojezierzu Łaśmiadzkim. Leży na obszarze gminy Ełk. Przepływowe, głównym ciekiem przepływającym jest Ełk, a jezioro ma wydłużony kształt będący rozszerzeniem płynącej z północnego zachodu na południowy wschód rzeki. Na północnym zachodzie łączy się rzeką Ełk z Łaśmiadami, na południowym wschodzie Ełk płynie ku jezioru Ołówka (Haleckiemu). Jezioro leży na terenie wsi Straduny. Kilka kilometrów na północ od niego znajduje się obszar Natura 2000 Murawy na Pojezierzu Ełckim.

Powierzchnia 47,7-53,5 ha

Wymiary• max długość 1,85 km• max szerokość 0,35 km

Głębokość• średnia 2,4 m• maksymalna 4,9 m