Grupą znajomych postanowiliśmy sprawdzić, jak wywiązuje się Powiat i Gmina Pisz z budowy ścieżki rowerowej w ramach projektu Mazurska Pętla Rowerowa. Trzeba dodać, że Mazurska Pętla Rowerowa to wspólne przedsięwzięcie wszystkich gmin i powiatów należących do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Nadleśnictw z krainy wielkich jezior. Przebieg trasy Mazurskiej Pętli Rowerowej oparty został o oś Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, unikatu na skalę europejską ze względu na jeden z najdłuższych systemów jezior i kanałów. Całość pętli będzie liczyć ok. 310 km. Już nie mogę doczekać się jej ukończenia.

Stwierdziliśmy, że Pisz jest już prawie gotowy na przyjęcie miłośników jednośladów:)