Świebodzin położony jest w województwie lubuskim na Pojezierzu Łagowskim. Miejsce to urzeka krajobrazami, przepiękną architekturą. Niezaprzeczalnie tereny skojarzyły mi się z naszymi Mazurami. Hm? Gdzie ładniej? Zajechałem w to miejsce przypadkiem, jadąc do Zielonej Góry. Nie sposób było nie zauważyć monumentalnej figury Chrystusa, która wyłania się z okolicznych pagórków. Wow – to robi wrażenia. Trzeba tam koniecznie zajechać. Do 2011 r. figura ta była najwyższą na całym świecie. Obecnie jest na drugim miejscu. Jej wysokość to 33 metry (nie licząc korony), a rozpiętość ramion wynosi 25 metrów. Spotkanie z Jezusem również było chwilą refleksji nad moją z Nim relacją i nad tym, co się kryje w kapłańskim sercu…