Do tej miejscowości w zasadzie trafiłem przypadkiem.

Jadąc z Kętrzyna do Św. Lipki, moim oczom wyłoniła się zza zakrętu kremowa budowla z czerwoną podbudówką.

Z daleka robi to spore wrażenie. Postanowiłem skręcić z głównej drogi i poznać historię, jak się okazuje bardzo tajemniczego miejsca. Jedno muszę powiedzieć: warto tam być!

Okazuję się, że dostrzeżona przeze mnie budowla, to krzyżacka strażnica, która obecnie spełnia rolę świątyni.

Dziś stoi dosłownie w szczerym polu, a obok znajdują się jedno gospodarstwo i jeden stary, ceglany, poniemiecki jeszcze dom. Klimatycznie tu, szczególnie jeśli zechcemy przejść się po otaczającym teren cmentarzu. Dawne niemieckie napisy strawił już czas, ale jest też kilka nagrobków zaskakująco odnowionych. Bramy wjazdowe, drzewa, fragmenty obronnych murów i nagrobki toną w bluszczu. Stwarza to również niesamowity klimat tajemniczości, grozy…

O co w tym wszystkim chodzi? Odrobinę historii

Zacząłem szperać.

Swego czasu Gazeta Olsztyńska zapraszała turystów do zwiedzania 4 krzyżackich zamków na weekend w Powiecie Kętrzyńskich. Między innymi poruszyła prezentowany przeze mnie temat. Dotarłem do tego tekstu i posiłkowałem się nim podczas tego krótkiego opracowania.

Kościół w Bezławkach to krzyżacki zamek z XIV wieku, któremu dostawiono kościelną wieżę. W jego murach miał być schowany słynny święty Graal.

Bezławki Krzyżacy założyli w 1371 roku. Na wzgórzu postawili niewielki zamek. W latach 1402 – 1404 mieszkał w nim litewski książę Świdrygiełło, najmłodszy brat króla Władysława Jagiełły. Krzyżacy gościli go, bo sprzeciwiał się unii polsko – litewskiej. To właśnie ze Świdrygiełłą wiąże się legenda o świętym Graalu ukrytym w Bezławkach. Święty Grall to zaginiony kielich, którego Chrystus miał używać w czasie ostatniej wieczerzy.

Nasza legenda zaczyna się w XI-wiecznej Anglii. To tam znajdował się św. Graal. Stamtąd miał trafić na Litwę, a 200 lat później do Bezławek. W 1066 r. w bitwie pod Hastings zginął król Anglii Harold Godwinson. Jego dzieci opuściły królestwo, zajęte przez Wilhelma Zdobywcę.

Zabrały ze sobą św. Graala. Dzieci Harolda przez Litwę i Ruś Kijowską chciały dotrzeć do Bizancjum. Jednak 2 jego synów osiadło na Litwie. Tam też został święty Graal, który po latach trafił w ręce księcia Świdrygiełly. I wraz z nim przywędrował w 1402 roku do Bezławek.

Świdrygiełło pozostawił go wyjeżdżając. Kiedy latem 1520 oddziały tatarskie podeszły pod Bezławki, kielich miał zostać zamurowany w ścianie kościoła. Od tego czasu ślad po nim zaginął.

Zamek wkrótce stracił znaczenie militarne. W 1513 roku przekształcono go w katolicki kościół, a później w ewangelicki zbór. Jednak dopiero w XVIII wieku dobudowano zakrystię, kruchtę i czworoboczną wieżę.

Po 1945 roku kościół w Bezławkach pozostał w rękach ewangelików. Po śmierci ostatniego protestanta z Bezławek przez kilka lat był bez opieki. Wtedy go rozszabrowano. Powycinano między innymi obrazy z ambony. W 1984 roku kościół przeszedł w ręce katolików.

Wokół kościoła zachowały się resztki zamkowych murów obronnych z fragmentami narożnych baszt i 2 bramy wjazdowe. Na przykościelnym cmentarzu leżą ostatni ewangelicy z Bezławek, których pochowano tam w końcu lat 70tych.

Wychodząc z tego miejsca warto zwrócić uwagę na prawie niewidoczny napis na jednej z bram: “Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei”

źródło:https://gazetaolsztynska.pl/ketrzyn/372015,Cztery-zamki-na-weekend.html